Sākums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Izglītība un karjera

Sieviešu uzņēmējdarbība

Pašvaldību stratēģiju analīze

Profesiju segregācija un stereotipu mazināšana 

 


 Sieviešu uzņēmējdarbības programmas 
aktivitāšu realizācijas gaitā radītie produkti

Sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta modelis

Pilotprojekta "Atbalsts sievietēm, kuras vēlas kļūt par darba devējām perspektīvajās nozarēs” norises apraksts, sniedzot skaidrojumu par visiem atbalsta pasākumiem un to saturu. 

Pētījums "Veicinošie un kavējošie faktori sieviešu iesaistē uzņēmējdarbībā inženiertehniskajās nozarēs Latvijā"

Pētījums atklāj kavējošos un veicinošos faktorus, kas ietekmē Latvijas sieviešu izvēles un iespējas iesaistīties uzņēmējdarbībā tehnoloģiju sektoros, galvenokārt, informācijas tehnoloģiju, elektronikas un elektrotehnikas, kā arī mašīnbūves un metālapstrādes jomās. Tāpat pētījumā tiek analizēta likumdošana un statistikā informāciju, kā arī iegūtā informāciju no veiktajām intervijām ar speciālistēm un uzņēmējām jau minētajās jomās.

Pētījums "Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana tehnoloģiju sektoros: labas prakses piemēri no ES un citām valstīm"

Šajā pētījumā dzimumu līdztiesības eksperte Jolana Novakova analizē sieviešu situāciju uz tehnoloģijām balstītā uzņēmējdarbībā, kā arī piedāvā labāko piemēru, prakšu un rekomendāciju apkopojumu tam, kā veicināma sieviešu uzņēmējdarbība šajās jomās. Pētījums pieejams arī angļu valodā.