Sākums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Izglītība un karjera

Sieviešu uzņēmējdarbība

Pašvaldību stratēģiju analīze

Profesiju segregācija un stereotipu mazināšana 

 


 
Pētījumi par profesiju segregācijas cēloņu mazināšanu 
un stereotipiem darba tirgū


 Organizāciju kultūras analīze (CAT) Latvijas uzņēmumos

CAT (Cultural Analysis Tool) metodes ieviešanas ziņojumā ir apkopota informācija par metodes ieviešanas gaitu Latvijā, tajā skaitā pētījuma instrukciju, terminu vārdnīcas un anketu aprobāciju, par kopējiem datu analīzes rezultātiem, secinājumiem un ieteikumiem problēmu risināšanai. Tāpat ziņojums ietver rekomendācijas turpmākai metodes izmantošanai Latvijā. 

 
Kvantitatīvs pētījums par profesiju segregācijas cēloņiem un stereotipiem

Pētījumu veica Latvijas Organizāciju psihologu biedrība. Pētījuma rezultāti atklāj faktorus, kas nosaka Latvijas iedzīvotāju vēlēšanos vai nevēlēšanos strādāt tehniskajās nozarē, kā arī analizē cilvēku priekšstatus par tipiskākajām “sieviešu” un “vīriešu” profesijām.

Kvalitatīvs pētījums par profesiju segregācijas cēloņiem un stereotipiem

Latvijas Organizācijas psihologu biedrības veiktajā pētījumā tiek noskaidrots, kādi dzimumstereotipi tiek piedēvēti tehniskajās jomās strādājošajiem un kā šie stereotipi ir saistīti ar profesiju segregāciju, indivīdu aizspriedumiem un indivīdu vērtībām.

 Profesiju segregācijas izpēte Latvijas IKT nozarē

Izpēti veica Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija. Pētījuma mērķis bija iegūt informāciju par sieviešu nodarbinātību Latvijas IKT uzņēmumu pārstāvju viedokli par iespējamajiem profesiju segregācijas cēloņiem nozarē un to risinājumiem.

 Statistiskie dati un to analīze par dzimumu lomu situāciju Latvijas elektrotehnikas un elektronikas nozares ražošanas uzņēmumos

Pētījuma veicēji Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija izpētē noskaidroja, kāda ir darba samaksa un kāda ir nodarbinātības situācija nozarē no dzimumu aspekta, kā arī apzināja un izanalizēja sieviešu kā neizmantotā darbaspēka potenciālu, faktorus, kas motivē sievietes strādāt E&E nozarē un esošo situāciju E&E nozares izglītības programmās.

 Ziņojums par sieviešu un vīriešu nodarbinātību mašīnbūves un metālapstrādes nozarē Latvijā

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija izpētes ietvaros noskaidroja un izanalizēja M&M nozarē esošo darbinieku skaitu un tā sadalījumu pēc dzimuma, esošo un nepieciešamo darbinieku skaitu M&M nozares uzņēmumos nākamo 10 gadu laikā, kā arī M&M nozarē strādājošo vidējo neto atalgojumu.