Sākums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Izglītība un karjera

Sieviešu uzņēmējdarbība

Pašvaldību stratēģiju analīze

Profesiju segregācija un stereotipu mazināšana 

 


Pašvaldību stratēģiju analīzes 
realizācijas gaitā radītie produkti

Pašvaldību attīstības stratēģiju analīze

SIA “Baltic Project Consulting” pētījuma laikā tika analizēti četru Latvijas pašvaldību – Valmieras, Ventspils, Jelgavas un Daugavpils – attīstības stratēģiju dokumenti no profesiju segregācijas un dzimumu līdztiesības principu viedokļa. Tāpat tika aptaujāti minēto pašvaldību iedzīvotāji. Ekonomikas un finanšu eksperts analizēja profesiju segregācijas radītos sociālos un ekonomiskos efektus, kā arī iespējamos finansiālos ieguvumus un zaudējumus. Tā rezultātā ar īpaši izstrādātas metodes palīdzību tika noteikts katras konkrētās pašvaldības iespējamais ekonomiskais ieguvums.

Rekomendācijas par dzimumu līdztiesības principu ievērošanu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos

Ņemot vērā projekta ietvaros veikto pētījumu rezultātus, tika izstrādātas rekomendācijas, analizējot nelīdztiesības izpausmes un piedāvājot dažādus risinājumus to novēršanai. Rekomendācijas ietver tikai dažus no būtiskiem jautājumiem, par kuru risināšanu atbild vietējās, novadu pašvaldības un rajonu padomes. Ilglaicīgas attīstības kontekstā rekomendācijas veidotas izmantojot tā saukto integrēto pieeju dzimumu līdztiesības jautājumiem – kas nozīmē, ka dzimumu līdztiesība kā princips tiek ņemts vērā visos rīcībpolitikas, programmu, administratīvu un finanšu aktivitāšu posmos – gan izstrādē un īstenošanā, gan vērtēšanā – novērtējot šo darbību sekas uzabu dzimumu personu situāciju un novēršot pastāvošo dzimumdiskrimināciju.

 Informatīvs materiāls pašvaldībām "Kā plānot labāk? Labās prakses piemēri pašvaldību darbā"

Lai nodrošinātu rekomendāciju veiksmīgu ieviešanu dzīvē un sniegtu praktiskus ieteikumus un piemērus pašvaldībām par dzimumu līdztiesības jautājumu integrēšanas iespējām attīstības plānošanā, projekta ietvaros ir sagatavots informatīvs materiāls pašvaldībām „Kā plānot labāk?”. Tas sniedz informāciju par ārvalstu un Latvijas labās prakses piemēriem iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes nodrošināšanā un pašvaldību līdzsvarotas attīstības veicināšanā no abu dzimumu līdztiesības viedokļa. Materiāls kalpos kā labs palīgs jaunu ideju iegūšanai un iniciatīvu uzsākšanai Latvijas pašvaldībās šajā jomā.