Sākums

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Projekta īstenotāji

Kopīga mērķa sasniegšanai bija apvienojušās 20 dažādas organizācijas, kas pārstāv nevalstisko sektoru, darba devēju asociācijas, valsts organizācijas, pašvaldības, universitātes un privāto sektoru.

 

Tās ir:

Sabiedrības integrācijas fonds – vadošais partneris projektā. Nodrošināja projekta vispārējo koordinēšanas un administrēšanas procesu, kā arī veica informējošo funkciju par projekta norisi un īsteno sabiedrisko attiecību aktivitātes projekta atbalstam.

Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra (tagad - Nodarbinātības valsts aģentūra) 

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija

Latvijas organizāciju Psihologu biedrība

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Daugavpils Universitāte

Ventspils Augstskola

Tehnoloģiju attīstības forums 

Vidzemes Profesionālās izglītības centrs

Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs

Biedrība „Iespēja: Attīstība un Sadarbība"

Biedrība "Līdere"

SIA "Baltic Project Consulting" 

Daugavpils, Gulbenes, Jelgavas, Valmieras un Ventspils pilsētas domes

 

Starptautiskie sadarbības partneri:

JIVE (Lielbritānija), „Futur@” (Spānija) - veica konsultējošās un atbalsta aktivitātes profesiju segregācijas mazināšanai zinātnes, celtniecības un tehnoloģiju jomā starptautiskā līmenī,

AWOPE (Vācija), Alternative (Austrija), WomEqual (Somija) – veica konsultējošās un atbalsta aktivitātes sieviešu uzņēmēju atbalstam un veicināja sieviešu interesi tehnoloģiju nozarēs starptautiskā līmenī.