Sākums

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta ideja

Projekta mērķi

Izglītības un karjeras programma

Nodarbinātības programma
sievietēm

Pašvaldību stratēģiju analīzes
programma

 

 


Stereotipu mazināšanas programma

Lai mazinātu stereotipus par dzimumu lomām darba tirgū, tika

  izveidota projekta mājas lapa,

 sagatavoti dažādi informatīvi materiāli par tehniskajām nozarēm un iespēju tajās veidot karjeru,

 sagatavota un izstādīta foto izstāde "Sievietes karjera tehniskajās nozarēs",

  sagatavotas 5 īsfilmas jeb informatīvie klipi  jauniešiem ar mērķi popularizēt tehniskās nozares,

  realizēta informatīva kampaņa, kuras ietvaros tika popularizētas tehniskās profesijas un karjeras iespējas tajās

 regulāri informēta un izglītota gan projekta mērķa grupa, gan sabiedrība kopumā ar dažādu masu mediju un informācijas kanālu palīdzību.