Sākums

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta ideja

Projekta mērķi

Izglītības un karjeras programma

Nodarbinātības programma
sievietēm

Stereotipu mazināšana

 


Pašvaldību stratēģiju analīzes programma

Pašvaldību  programmas ietvaros tika:

  veikta 4 Latvijas pašvaldību attīstības stratēģiju analīze no dzimumu līdztiesības viedokļa,

 izstrādāts ekonomiskā ieguvuma aprēķins pašvaldībām, ja tās mazina profesiju segregācijas cēloņus,

 sagatavots materiāls Latvijas pašvaldībām “Kā plānot labāk” , kas sniedz informāciju par ārvalstu un Latvijas labās prakses piemēriem iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes nodrošināšanā un pašvaldību līdzsvarotas attīstības veicināšanā no abu dzimumu viedokļa.