Sākums

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta ideja

Projekta mērķi

Izglītības un karjeras programma

Pašvaldību stratēģiju analīzes
programma

Stereotipu mazināšana

 

 

 

Nodarbinātības programma sievietēm

Sieviešu nodarbinātības programmas ietvaros tika:

   rīkoti apmācību un kvalifikācijas celšanas kursi sievietēm tādās sfērās kā elektronika, Siemens automātikas tehnika, loka metināšana, CNC programmēšana, datorprasmes un AutoCad programma, kā arī uzņēmējdarbība,

   veidota sadarbība ar tehnisko nozaru darba devējiem, lai nodrošinātu kvalifikācijas celšanas kursu beidzējām darba iespējas,

   sniegts finansiāls atbalsts, nodrošinātas apmācības, konsultācijas un mentoringa programma 16 sievietēm, kuras vēlējās uzsākt uzņēmējdarbību tehniskajās nozarēs,

  veikti apjomīgi pētījumi par sieviešu uzņēmējdarbības veicinošajiem un kavējošajiem faktoriem Latvijā un par labajām praksēm sieviešu uzņēmējdarbības atbalstā tehniskajās nozarēs Eiropā un citus pasaulē.