Sākums

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta ideja

Izglītības un karjeras programma

Nodarbinātības programma
sievietēm

Pašvaldību stratēģiju analīzes
programma

Stereotipu mazināšana

 

 

Projekta mērķi

Lai mazinātu sadalījumu vīriešu un sieviešu profesijās un nodrošinātu vienādas
iespējas sievietēm un vīriešiem darba tirgū, projekta ietvaros izvirzīti sekojoši mērķi:

   mazināt stereotipus par dzimumu lomām darba tirgū,

   veicināt jauniešu karjeras izvēli par labu tehniskajām nozarēm,

   veicināt sieviešu uzņēmēju darbošanos tehniskajās nozarēs,

   veicināt pašvaldību līdzsvarotu attīstību no abu dzimumu viedokļa,

   pārņemot starptautisko pieredzi, izstrādāt jaunas pieejas un ieteikumus
      profesiju segregācijas mazināšanai.