Sākums

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekta mērķi

Izglītības un karjeras programma

Nodarbinātības programma
sievietēm

Pašvaldību stratēģiju analīzes
programma

Stereotipu mazināšana

 
 

Projekta ideja

Profesijai nav dzimuma. Ir tikai arods, darbs, amats un katra cilvēka izvēle par labu tam, kas padodas vislabāk.

Stereotipi ierobežo. To dēļ profesijas, nodarbošanās, arodi un darbi tiek dalīti sieviešu un vīriešu darbos, kaut zināms, ka, piemēram, ēst gatavošana bieži vien vislabāk padodas vīriešiem un sievietes var būt augsti kvalificētas inženieres. Svarīgs ir cilvēks, nevis dzimums, un katra cilvēka nodarbošanās izvēle.

Ir profesijas, kurās dominē vīrieši, un tādas, kurās pārsvarā darbojas sievietes – tā ir profesiju segregācija.

Profesiju segregācijas sekas Latvijā ir sekojošas:

   sievietes dominē profesijās, kuras ir zemāk apmaksātas,

   tehniskajās nozarēs trūkst kvalificētu speciālistu, netiek izmantots sieviešu
      potenciāls tajās,

   trūkst sociālā līdzsvara darba vietās,

   netiek izmantots sieviešu kā iespējamo uzņēmēju potenciāls.

Lai uzlabotu situāciju, tika īstenots projekts “Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana”, kas atbalstīts Eiropas Kopienas EQUAL programmas ietvaros.