Sākums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jauniešiem

Progresīvās profesijas

Skolas

Foto galerijas un video

Vai Tu zini, par ko gribi kļūt? Vai esi izdomājis, kur studēsi? Vai zini, ka ne tikai ekonomists, uzņēmuma vadītājs, jurists, žurnālists ir pieprasītas profesijas, bet tieši inženierzinātnē ir perspektīva?

Tu taču gribētu realizēt savas idejas, interesantu darbu un labi nopelnīt? Tehniskajās nozarēs – informācijas tehnoloģijās, elektronikā, elektrotehnikā, mašīnbūvē un metālapstrādē – ir plašas karjeras iespējas. Šīs profesijas ir perspektīvas, arī atalgojums ir konkurētspējīgs ar tendenci pieaugt.

Lūk, daži perspektīvu profesiju piemēri!

 

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NOZARE

Straujā informācijas tehnoloģiju attīstība ir ietekmējusi mūsu dzīvi – mēs varam sarakstīties elektroniski, meklēt nepieciešamo informāciju, klausīties mūziku un lasīt laikrakstus, pat iepazīties internetā. Tomēr bez šīs elektroniskās sazināšanās un informācijas iegūšanas iespējas, pastāv vēl vesela ražošanas sistēma, kas padara šīs un vēl daudzas lietas iespējamas. Šī sistēma ietver datorprogrammatūras izstrādi un administrēšanu, telesakaru tīklu izveidošanu un uzturēšanu, mājas lapu izveidi un uzturēšanu un vēl daudz citu informācijas tehnoloģiju produktu.

Programmētājs/a
Programmētāji veido datorprogrammas, interneta mājas lapas, datubāzes un visu pārējo, ko tu redzi uz datora ekrāna. Programmētāji var strādāt gan mazās kompānijās, gan lielās, kur darbinieku skaits sasniedz pat 300 cilvēku! Viņi izstrādā informācijas sistēmas, kuru rezultāts var būt, piemēram, datorvārdnīca, teksta redaktors, viltoto monētu atpazīšanas sistēma, lidojumu reģistrēšanas sistēma u.c.

Programmētājiem ir svarīga attīstīta loģiskā domāšana, lai pārvērstu algoritmu par programmēšanas valodā uzrakstītu tekstu. Savu darba dienu programmētāji pavada, strādājot pie datora un sadarbojoties ar citiem programmatūras izstrādes dalībniekiem.

Datorsistēmu testētājs/a
Datorsistēmu testētāji uz datora pārbauda, vai jaunizveidotās datorprogrammas darbojas pareizi un ērti – viņi plāno, sagatavo un veic programmatūras pārbaudi, analizē un dokumentē rezultātus, to atbilstību iedomātajām un definētajām prasībām.

Strādājot par testētāju, jābūt kritiskam, lai atklātu visas programmas kļūdas un lietošanas nepilnības, kā arī jāspēj pamatot savu viedokli. Darbu var veikt gan individuāli, gan darba grupas sastāvā, tomēr vienmēr ciešā sadarbībā ar programmētāju.

Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs/a
Informācijas tehnoloģiju (IT) projektu vadītāji organizē un vada dažādus projektus, kuru mērķis ir izstrādāt datorprogrammas, sniegt konsultācijas par IT jautājumiem, ieviest datortīklus un aparatūru, pārbaudīt ar informācijas tehnoloģijām saistītus procesus u.c. Projektu vadītāji pēta, projektē un izstrādā dažādus risinājumus, plāno, analizē un koordinē projekta izstrādes grupas darbu.

Lai veiktu projekta vadītāja pienākumus, ir jāpārzina sniegto pakalpojumu sfēra, jāspēj vadīt projekta komanda un veiksmīgi sadarboties ar klientiem. Ikdienā projekta vadītāji ne tikai strādā birojā, bet arī dodas pie klientiem, organizē projekta komandas sanāksmes, plāno un uzrauga viņu darbu, kā arī atbild par projekta rezultātiem.

Programmētāji, datorsistēmu testētāji un informācijas tehnoloģiju projektu vadītāji, kā arī citi informācijas tehnoloģiju speciālisti ir pieprasīti vairāk nekā 1800 uzņēmumos visā Latvijā. Šajā perspektīvajā nozarē strādā vairāk par 20300 darbiniekiem.

 

ELEKTROTEHNIKAS UN ELEKTRONIKAS RŪPNIECĪBAS NOZARE

Elektronika ir mūsu ikdienas neatņemama sastāvdaļa – vai vari iedomāties dzīvi bez mobilajiem tālruņiem, televizoriem, sadzīves tehnikas, elektriskā apgaismojuma? Vēl jo vairāk - elektronika aizvien vairāk tiek izmantota medicīnā, aviācijā, pētījumu laboratorijās un daudzās jomās, tādējādi atvieglojot cilvēka darbu.

Elektronisko iekārtu speciālists/e
Elektronisko iekārtu speciālisti ikdienā montē un apkalpo dažādas elektroiekārtas, piemēram, kafijas aparātus, veļas mašīnas, iekārtas, kas izgatavo kafijas aparātus un veļas mašīnas, kā arī daudzas citas. Elektronisko iekārtu speciālisti arī plāno, vada un pārrauga citu speciālistu darbu. Šie speciālisti nepieciešami rūpniecības, lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumos, enerģētikas uzņēmumos, kā arī valsts un sabiedriskajās organizācijās.

Elektronisko iekārtu speciālists pārzina elektrotehniku, izprot elektroniskās iekārtas, elektrības apgādi, to automātiku un citus elektronikas aspektus, lai nepieciešamības gadījumā pats varētu izstrādāt nelielus elektronisko iekārtu projektus. Iegūtā pieredze, kā arī papildu izglītība elektronisko iekārtu speciālistiem ļauj kļūt par elektronisko iekārtu inženieriem.

Elektronikas inženieris/e
Elektronikas inženieri ar izglītību elektronikas nozarē ir augsti kvalificēti, labi apmaksāti profesionāļi. Elektronikas inženieri izstrādā, projektē, konstruē elektronikas iekārtas un vada to izstrādes komandas darbu. Tie, piemēram, vada un izstrādā signalizācijas projektus automašīnām, birojiem – izplāno, kā tiks pārraidīts signalizācijas signāls, aprēķina projekta izmaksas, kontrolē darba izpildi un veic nepieciešamos uzlabojumus.

Telekomunikāciju uzņēmumos vai informācijas tehnoloģiju uzņēmumos elektroinženieri plāno un vada telekomunikāciju, datu pārraides un apstrādes darbu, kā arī veic tīklu izstrādes plānošanu, pārbaudi un attīstību. Savukārt ražošanas uzņēmumos elektronikas inženieri programmē ražošanas darbu un nodrošina ražošanas iekārtu darbību.

Telekomunikāciju speciālists/e
Telekomunikāciju speciālisti veic tehniska rakstura darbus telekomunikāciju iekārtām - rasē telekomunikāciju shēmas, aprēķina nepieciešamo materiālu daudzumu un darba patēriņu jaunu iekārtu izveidei. Telekomunikāciju speciālisti arī palīdz uzraudzīt, remontēt šīs iekārtas, kā arī tehniski sniedz atbalstu telekomunikāciju sistēmu lietošanā. Šie speciālisti nedarbojas tikai ar iekārtām - tiem svarīgi prast sadarboties ar citiem speciālistiem, jo ikdienā viņi vada šo speciālistu darbu.

Mehatroniķis/e
Mehatroniķi darbojas ar automātiskajām iekārtām un mehatroniskajām sistēmām. Šīs sistēmas ir ne tikai ražošanas robotos un darba galdos, bet arī datortehnikā (piemēram, cietajā diskā, CD – atskaņotājā) un sadzīves tehnikā (piemēram, veļas mašīnā, putekļu sūcējā). Mehatroniskās sistēmas izmanto mehāniskās apstrādes, salikšanas, iepakošanas un citos darbos.

Mehatroniķis šīs mehatroniskās iekārtas uzstāda, organizē to darbu, tajā iesaistot arī mehānikas, elektronikas, datortehnikas un informācijas tehnoloģiju speciālistus.

Elektronisko iekārtu speciālisti, elektronikas inženieri, telekomunikāciju speciālisti, mehatroniķi un citi elektronikas un elektrotehnikas speciālisti ir pieprasīti vairāk nekā 260 uzņēmumos mūsu valstī. Daudzi no šiem uzņēmumiem darbojas visā Latvijā. Kopumā nozarē strādā nepilni astoņi tūkstoši darbinieku.

 

MAŠĪNBŪVES UN METĀLAPSTRĀDES NOZARE

Šajā nozarē trūkst labu darbinieku, jo valda aplams priekšstats par to, ka tā nav perspektīvas, it īpaši meitenēm. Tie laiki ir pagājuši, kad darbs metālapstrādē bija fizisks darbs ar melnām rokām un melnu muti - mūsdienās automatizācija un modernās tehnoloģijas ir aizstājušas cilvēka roku darbu un cilvēkresursi nepieciešami, lai tās vadītu.

Datorvadības darbagaldu programmētājs/a un operators/e
Datorvadības darbgaldu programmētājs un operators sastāda programmas detaļu apstrādei un apkalpo mūsdienu modernās metālapstrādes iekārtas, kuras tiek vadītas ar datora palīdzību. Datorvadības darbgaldi šodien aizvieto cilvēka fizisko darbu un rokas darbarīkus, lai izpildītu dažādas operācijas materiālu apstrādei, piemēram, virpošanu, frēzēšanu, metāla lokšņu lāzergriešanu, ūdensgriešanu, locīšanu un daudzas citas metālapstrādes operācijas.

Ar šīm iekārtām ražo visu, kas cilvēkam nepieciešams darbā, ikdienā un izklaidē - sākot ar mazām un lielām, vienkāršām un sarežģītām detaļām, skrūvītēm, pulksteņiem, ledusskapjiem, rotaļlietām, mobilajiem tālruņiem, līdz pat pārtikas, apģērba, papīra un tabakas izstrādājumu ražošanas iekārtām, automašīnām, vilcieniem, lidmašīnām, kosmosa kuģiem un daudzām citām nepieciešanām lietām.

Projektētājs/a - konstruktors/e (inženieris)
Projektētāji - konstruktori strādā ar modernām konstruēšanas datorprogrammām, lai konstruētu un zīmētu dažādus mehānismus, iekārtas un produktus, piemēram, datorus, printerus, slidas, mūzikas instrumentus, dārza tehniku, automašīnas, kā arī apģērba, ādas, papīra izgatavošanas, kokapstrādes, pārtikas iekārtas un daudzas citas preces un tehnoloģijas.

Projektētāji – konstruktori ar šīm datorprogrammām ne tikai izstrādā dažādus produktus un to dizainu, bet arī aprēķina šo konstrukciju izturību, stiprību un drošību.

Tehnologs/ģe (inženieris/e)
Tehnologs pārzina dažādas materiālu apstrādes tehnoloģijas, instrumentus, materiālus un izvēlas konkrētam produktam vispiemērotāko apstrādes veidu un secību, lai saražotu preces, kuras konstruktors ir izgudrojis un uzzīmējis. Kad projektētāji - konstruktori ir izgudrojuši un uzzīmējuši, piemēram, slidas, tad tehnologi piemeklē visizdevīgākās tehnoloģijas slidu ražošanai, lai praktiski iedzīvinātu to, ko konstruktors uzzīmējis. Tehnologi, pārzinot dažādu materiālu īpašības un to apstrādes veidus, paredz, kas ir jādara, lai slidas būtu asas, to stiprinājumi izturīgi, drošas, kvalitatīvas un tā lietotājam ērtas.

Datorvadības darbagaldu operatori, konstruktori, tehnologi un citi metālapstrādes un mašīnbūves speciālisti ir pieprasīti vairāk nekā 1000 uzņēmumos Latvijā. Nozarē ir 33 000 strādājošo, gadā saražo produkciju par vairāk kā 800 miljoniem latu, kas tiek eksportēta uz 116 pasaules valstīm.