ENG / RUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta ideja

Projekta mērķi

Izglītības un karjeras programma

Nodarbinātības programma
sievietēm

Pašvaldību stratēģiju analīzes
programma

Stereotipu mazināšana

EQUAL projekts “Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” tika uzsākts 2005.gada vasarā, kad kopīga mērķa sasniegšanai apvienojās 20 dažādas organizācijas, kas pārstāv nevalstisko sektoru, darba devēju asociācijas, valsts organizācijas, pašvaldības, universitātes un privāto sektoru. Projekts galvenokārt tika ieviests piecās Latvijas pašvaldībās – Valmierā, Gulbenē, Jelgavā, Ventspilī un Daugavpilī. Projekta ietvaros tika realizētas arī divas starptautiskās partnerības ar Lielbritāniju, Spāniju, Vāciju, Somiju un Austriju, bagātinot projekta aktivitātes ar ārvalstu partneru pieredzi un idejām.

Projekta laikā paveikto meklējiet sadaļā projekta rezultāti.

Projekta mērķis bija mazināt sieviešu un vīriešu profesiju dalījumu un nodrošināt vienādas iespējas abu dzimumu pārstāvjiem darba tirgū, kas tika realizēts, ieviešos daudz dažādu aktivitāšu tādos tematiskajos virzienos kā:

Jauniešu karjeras izvēles veicināšana par labu tehniskajās nozarēm un profesijām;
  Izglītības sistēmas pilnveidošana no dzimumu līdztiesības aspekta;
 Latvijas pašvaldību attīstības stratēģiju pilnveidošana no dzimumu līdztiesības aspekta;
  Sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta veicināšana;
  Sieviešu pārkvalificēšana un nodarbinātības veicināšana tehniskajās nozarēs;
 Darba devēju informēšana un organizāciju kultūras analīzes veikšana no dzimu- mu līdztiesības aspekta;
 Sabiedrības viedokļa izpēte, stereotipu mazināšana, kā arī sabiedrības informēšana un izglītošana jautājumos, kas saistīti ar dzimumu līdztiesību un profesiju segregāciju;
Starptautiskās pieredzes pārņemšana un inovatīvu pieeju un risinājumu izstrādāšana.

Projekts tika īstenots Eiropas Kopienas EQUAL programmas ietvaros, kuras ieviešanu Latvijā nodrošina Labklājības ministrija.

 

Kontaktinformācija

Brīvības iela 40-39, Rīga

Tālr.: 67 281 752

E-pasts: [email protected]